Allround Technicus E-W

 

 

February 17, 2023

Maastricht, NL – Fenzi AGT Head Office

 

Allround Technicus E-W, fulltime, dagdienst

 

Trots op ons bedrijf: Advanced Glass Technologies want FENZI AGT is een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van hoogtechnologische halffabricaten en eindproducten voor de glas- en keramiekindustrie.

 

Trots op onze producten: die worden over de hele wereld verkocht en vinden hun weg naar de auto- en glasindustrie. Ze voldoen aan verregaande certificeringen en zijn continue in ontwikkeling om te blijven voldoen aan de steeds hogere sustainability doelstellingen en aan de steeds ontwikkelende eisen vanuit de markt.

 

Trots op ons werk: we werken veilig, resultaatgericht en in een informele sfeer. En we werken er actief aan om onze medewerkers steeds nieuwe, bij hun ontwikkeling passende, uitdagingen te bieden.

 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht en productielocaties bevinden zich in Nederland, USA en op diverse locaties in Azië. In Maastricht werken ± 200 medewerkers. Sinds februari 2022 maakt FENZI AGT onderdeel uit van de Fenzi Group, behorende tot de wereldtop in de glasindustrie.

 

Voor uitbreiding van ons Maintenance team in Maastricht zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s in de functie van Allround Technicus E-W. Het team bestaat uit 8 medewerkers, variërend van jong ervaren tot zeer ervaren en staat onder leiding van Ger Onnou. De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst, met incidenteel overwerk in het weekend. Daarnaast kent het team een periodieke consignatiedienst.

 

Als Allround Technicus ben je verantwoordelijk voor het verrichten van onderhoud en reparaties aan het machinepark en aan installaties, waarmee je een belangrijke rol vervult in de veiligheid, continuïteit en effectiviteit van onze bedrijfsprocessen.

 

Wat zijn je taken? 

 • Analyseren en verhelpen van storingen aan productie-installaties.
 • Uitvoeren van root cause analysis en implementeren van voorgestelde verbeteringen.
 • Uitvoeren van (preventief) onderhoud en reparaties aan (besturing van) procesinstallaties.
 • Uitvoeren van revisie- en modificatiewerkzaamheden.
 • Rapporteren van bevindingen, genomen maatregelen enz. met gebruik van je eigen handheld.
 • Instrueren, begeleiden en toezien op werkzaamheden van monteurs van derden.

 

Veiligheid is belangrijk! Wij volgen veiligheidsrichtlijnen waaronder Arbo wetgeving en -reglementen, en interne procedures m.b.t. werkvergunningen, LOTOTO, enz.

 

Wat is jouw profiel? 

 • Mbo 4 opleiding elektrotechniek/ meet- en regeltechniek/ werkbouwtuigkunde.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Zelfstandig en teamspeler.
 • Veilig, accuraat, structureel en doelgericht.

 

Wat bieden wij?

Een vast dienstverband in een stabiele werkomgeving binnen een groeiende internationale organisatie waarin je je verder kunt ontwikkelen. Uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals  26 verlofdagen, 11,5 atv-dagen, winstdelingsregeling, opleidingsmogelijkheden, goede pensioenregeling, enz.

 

Interesse of solliciteren?

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Voor meer informatie neem je contact op met Ger Onnou, T: 043-3525480,

E: geronnou@fenzigroup.com. Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar team HR: AGT-HR-General@fenzigroup.com.

 

--

 

 

Proud of our company Advanced Glass Technologies: because FENZI AGT  is one of the worldwide market leaders in the area of high technology products for the glass and ceramic industry.

 

Proud of our products: which are being sold all over the world and find their way to automotive and glass industry. Our products adhere to thorough. certifications and are continuously being developed in order to keep up with the high and rising sustainability demands and with all the needs from the international market.

 

Proud of our work: we work safely, result oriented and in informal atmosphere. And we are working on providing our employees again and again with new challenges, fitting to their personal development.

 

The main office of the Business Unit is situated in Maastricht with production locations in the Netherlands, the USA and in various locations throughout Asia. In Maastricht some 200 people are employed. As of February 2022 Fenzi AGT is part of the Fenzi Group, a world class player in glass industry.

 

To expand our Maintenance team in Maastricht, we are looking for new colleagues in the position of Allround Technician E-M. Our team consists of 8 employees, ranging from young to very experienced and is led by Ger Onnou.

 

The function:

As an Allround Technician it is your responsibility to performing maintenance and repair task to our machinery and installations. With this you haven an important role in the safety, continuity and effectiveness of our business processes.

 

Your tasks include:

 • Analyzing and resolving malfunctions at production installations.
 • Perform root cause analysis and implement proposed improvements.
 • Performing (preventive) maintenance and repairs to (control of) process installations.
 • Performing revision and modification work.
 • Reporting findings, measures taken, etc. using your own handheld.
 • Instructing, supervising and guiding the work of third-party technicians.

 

Safety is important! We comply with safety guidelines including occupational health and safety legislation and regulations, and internal procedures regarding work permits, LOTOTO, etc.

 

Your profile:

 •  A completed MBO4 degree in electrical engineering / mechanical engineering
 • Preferably several years of experience in a similar position.
 • Good communication skills
 • Independent and team player
 • Safe, accurate, structural and goal oriented.

 

Our offer:

A permanent employment in a solid working environment within a growing international organization in which you can further develop yourself. Excellent employment conditions, such as 26 days of leave, 11.5 atv days, profit-sharing scheme, training opportunities, good pension scheme, etc.

 

Interested or applying?

For more information, please contact Ger Onnou, Reliability Manager, T: 043-3525480, And: geronnou@fenzigroup.com.

Apply directly? Send your CV and motivation to our HR team: AGT-HR-General@fenzigroup.com.

 

 

 

 

APPLY NOW


I consent to the use of my personal data pursuant to EU Regulation No. 679/2016. Privacy Policy

(*) Required